Teknik Temizleme

Periyodik bakımlar esnasında dolum tesisleri seperatör havuzları, yakıt tankları, boya kabini havuzları, fosseptik kuyuları, arıtma tesisi havuzları vb. atıkların muhafaza edildiği proses kabinlerinin ve açık/kapalı kanalların temizlenmesi, çıkan atıkların ve atıksuların yönetmeliklere uygun şekilde uzaklaştırılması hizmetleri sunulur.


Arıtma tesisi havuzlarının boşaltılması, dip ve yan duvarların temizlenmesi esnasında çıkan bakteri, çamur, atıksu vs. türündeki atıkların uzaklaştırılması ve yönetmeliklere uygun şekilde işleme sokularak zararsız hale getirilmesi hizmetleri her türlü iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacak şekilde sunulmaktadır.


Günümüz teknolojisi sayesinde Kombine Kanal Temizleme araçları ile açık kazı yapmadan kanal temizleme işlemi yapılabilmektedir. Kanal temizleme araçları yüksek su basıncı ve vakum gücüne sahip olduğundan tıkanıkları kolayca açabilmektedir.


Kombine kanal temizleme araçlarının en büyük fonksiyonu ise geri dönüşümdür. Geri dönüşüm özelliği ile kanal içerisinde bulunan suyu temizleyerek tekrar kanal temizliği için hazır hale getirebilirler