Evsel Arıtma Temizliği

Yaşadığımız çevreyi kirleten ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan birisi de kentsel katı atıklardır. Oluşumundan itibaren üreticisi tarafından istenmeyen katı atıkların miktarı, artan, göçler nüfus v.b. nedenlerle sürekli artmaktadır.


Bi-Vidanjör temizlik, her türlü atık ve artığın, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, taşınması, depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.


Bi-Vidanjör Temizlik, her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yapılmaktadır.


Çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini gerçekleştirmekteyiz.